Hạt methi

Hạt methi - Sử dụng hạt methi giúp các bệnh nhân tiểu đường giảm mức cholesterol trong máu, do đó hỗ trợ quá trình điều trị bệnh.

1/1